Sjøtjenester

Vi utfører et bredt spekter av maritime tjenester som vedlikehold av akvakultur installasjoner, transport av rensefisk, andre transport oppdrag, kabel legging, vedlikehold av kaianlegg og andre prosjekter.