Kaibygging

Vi bygger primært pele kai med jernbaneskinner. Kaien tilpasses brukers behov med tanke på høyde, bære evne, materialvalg og andre tilpasninger.

Vi kan levere både tre eller betong front og tre eller betong dekke, med eller uten støttemur i bakkant eller andre ønskede tilpasninger. Kontakt oss for mulige løsninger for dit prosjekt.